ПРОДУКТИ » КАПАНИ И ХРАНИЛКИ » РАТОРИЯ / RATTORIA

Категория - Кутия за мишки за еднократна употреба

Вредители - мишки (Mus musculus)

Материал - полипропилен / стирен-бутадин 

Размер - 10.7 см външен диаметър

Характеристика:
РАТОРИЯ е кутия за еднократна употреба, направена от високо издръжлив материал (полипропилен / стирен-бутадин). Това е високо издръжлива и сигурна кутия, която покрива изискванията на Директивата за биоциди 98/8/СЕ. Кутията вече съдържа примамка (КОЛБРОМ) и само вредителите, за които е предназначена (Мишки /  Mus musculus) имат достъп до примамката. Марката RATTORIA и дизайна са защитени с патент на Общноста. 

Инструкции:
- натиснете черната клапа надолу и издърпайте.
- завъртете капака по часовниковата стрелка (виж стрелката).
- поставете кутията RATTORIA.
- проверете количеството примамка през прозрачния капак.
- заменете кутията с нова, когато свърши примамката.