ПРОДУКТИ » ФЕРОМОНОВИ КАПАНИ » COMBI ROACH TRAP

Категория - капан с лепило

Вредители - хлебарки

Материал - картон 

Размери - 14х10х1.5 см

Характеристика: 
COMBI ROACH TRAP е основен инструмент за откриване и мониторинг на популациите на хлебарките, посочва источника на заразяване и/или оценява ефективността на обработката. Той е разработен за мониторинг на трите основни вида хлебарки - Blattella germanika (Германска хлебарка), Blatta orientalis (Ориенталска хлебарка) и Periplaneta americana (Американска хлебарка), но също така привлича и други видове хлебарки. Може да се постави в RISTORAT COMBI или в COMBI CASE.


Инсталация на COMBI ROACH TRAP