ПРОДУКТИ » ФЕРОМОНОВИ КАПАНИ » КУКАРОУЧ / CUCAROACH

Категория - капан с лепило

Вредители - хлебарки

Материал - картон 

Размери - 20х10х2.5 см

Характеристика: 
Този капан с лепило е предназначен за мониторинг на трите основни вида хлебарки Blattela germanica (Германска хлебарка), Blatta orientalis (Ориенталска хлебарка), Periplaneta americana (Американска хлебарка), но също така привлича и други видове хлебарки. Капана се характеризира със следните прeдимства:

- Ефективен и лесен за употреба.

- Нисък профил за да влиза в ограничени пространства.

- Може да се постави както хоризонтално, така и вертикално. 

- Изобилно количество лепило и атрактант.