ПРОДУКТИ » ИНСЕКТИЦИДИ

АКВАЦИП / AQUACYP

АДВ - Циперметрин 10 %

Формула - концентрат в микро-емулсия 


Дозировка - летящи и пълзящи насекоми 0.75-1.5 %

Вредители - хлебарки, мравки, мухи, комари, оси, кърлежи и други.

 

повече информация »
ЦИМИНА / CYMINA

АДВ - Циперметрин 3.7 %

Формула - течен емулсионен концентрат

Дозировка - летящи и пълзащи насекоми 2-4 %

Вредители - хлебарки, мравки, мухи, комари, оси, бълхи, бръмбари, паяци, корояди и други. 

повече информация »
ЦИМИНА УЛТРА / CYMINA ULTRA

АДВ - Циперметрин 3.7 % + Тетраметрин 1.57 % + Пиперонил бутоксид 4.7 %

Формула - течен емулсионен концентрат

Дозировка - летящи и пълзащи насекоми 2-4 %

Вредители - хлебарки, мравки, мухи, комари, оси, бълхи, бръмбари, паяци, корояди и други. 

повече информация »
ФЛАЙТРИН / FLYTRIN

АДВ - Перметрин 6 %

Формула - течен емулсионен концентрат

Дозировка - летящи и пълзящи насекоми 1-4 %

Вредители - хлебарки, мравки, мухи, комари, бълхи, бръмбари, корояди и други.

повече информация »
FOR-BUG

АДВ - прах от икопаеми диатомеи /едноклетъчни водорасли/ в аерозол

Формула - прах в аерозол


Дозировка - готов за употреба

Вредители - пълзящи насекоми

повече информация »
БИОЛАРКИМ 14 / BIOLARKIM 14

АДВ - bacillus thuringiensis israeliensis ser.h-14 600 uti/mg

Формула - течност - напълно безопасен за околната следа


Дозировка - 1-2 литра за хектар

Вредители - ларви на повече от 30 вида комари


повече информация »